Crama Cepari

Politica de confidențialitate

Proprietar și controlor de date

SC VICTORIA INTERMED SRL – Str. G. Poboran, nr. 8, Localitatea Slatina, Jud. Olt (Romania)
Adresa de email a proprietarului: contact@crama-cepari.ro

Tipurile de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care această aplicație le colectează, prin ea însăși sau prin terțe părți, există: adresa de e-mail, parola, cookie-urile, datele de utilizare, datele comunicate în timpul utilizării serviciului, nume, prenume, e-mail și diverse tipuri de date.

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și eșecul de a furniza aceste date pot conduce la imposibilitatea aplicației de a furniza serviciile sale. În cazurile în care această aplicație specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu s-au confruntat cu datele personale obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către această aplicație sau de către proprietarii serviciilor terță parte utilizate de această aplicație servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în politica cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru datele personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se face folosind calculatoare și / sau instrumente IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrație, vânzări, marketing, administrație juridică, sistem) sau părți externe (cum ar fi terțe părți, furnizori de servicii tehnice, furnizori de servicii de găzduire, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

 

Temeiul juridic al procesării

Proprietarul poate procesa date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul nu se opune unei astfel de procesări (“opt-out”), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă titularul;
 • procesarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității publice învestite cu titularul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va contribui cu ușurință la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locație

Datele sunt prelucrate în birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau la orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau prin contactarea proprietarului utilizând informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt cerute de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.
 • Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice privind interesele legitime urmărite de către Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a face acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Contactarea Utilizatorului, Înregistrarea și autentificarea, Accesul la conturile serviciilor terță parte, Analytics, Interacțiunea cu platformele de suport și feedback, Gestionarea Suport și solicitări de contact, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Gazduire și infrastructura backend, Remarketing și vizarea comportamentală, Manipularea plăților, Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe, Interacțiunea cu platformele live chat, Monitorizarea infrastructurii, , Afilierea comercială, gestionarea etichetelor și transferul de date în afara UE.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Permisiunile Facebook solicitate de această aplicație

Această aplicație poate solicita anumite permisiuni Facebook care să îi permită să efectueze acțiuni cu contul de utilizator al utilizatorului și să recupereze informații, inclusiv date personale, din acesta. Acest serviciu permite acestei aplicații să se conecteze cu contul utilizatorului din rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook Inc.

Pentru mai multe informații despre următoarele permisiuni, consultați documentația privind permisiunile Facebook și politica de confidențialitate Facebook.

Permisele cerute sunt următoarele:

Informații de baza

În mod implicit, acestea includ anumite date ale utilizatorului, cum ar fi id, nume, imagine, sex și localizarea acestora. Anumite conexiuni ale utilizatorului, cum ar fi prietenii, sunt, de asemenea, disponibile. În cazul în care utilizatorul a făcut mai multe dintre datele sale publice, vor fi disponibile mai multe informații.

E-mail

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Accesul la conturile serviciilor terților

Acest tip de servicii permite acestei aplicații să acceseze datele din contul dvs. de la un serviciu terț și să efectueze acțiuni cu acesta.
Aceste servicii nu sunt activate automat, dar necesită o autorizație explicită de către Utilizator.

Acces la contul Facebook (această aplicație)
Acest serviciu permite acestei aplicații să se conecteze cu contul utilizatorului din rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook, Inc.
Permisiuni cerute: E-mail.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate.

Accesarea contului Twitter (Twitter, Inc.)
Acest serviciu permite acestei aplicații să se conecteze cu contul utilizatorului din rețeaua socială Twitter, furnizată de Twitter, Inc.
Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Privacy Participant Shield.

Afiliere comercială

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații să afișeze reclame pentru produse sau servicii terțe. Anunțurile pot fi afișate fie ca link-uri publicitare, fie ca bannere care utilizează diverse tipuri de grafică.
Clicurile de pe pictograma sau bannerul postate pe aplicație sunt urmărite de serviciile terță parte listate mai jos și sunt partajate cu această aplicație.
Pentru detalii privind datele colectate, consultați politica de confidențialitate a fiecărui serviciu.

Transferul de date în afara UE

Proprietarului i se permite să transfere datele cu caracter personal colectate în cadrul UE către țări terțe (adică orice țară care nu face parte din UE) numai în temeiul unui temei juridic specific. Orice astfel de transfer de date se bazează pe una dintre bazele juridice descrise mai jos.
Utilizatorii pot solicita proprietarului să afle ce bază legală se aplică acelui serviciu specific.

Transferul de date în țări care garantează standardele europene (această aplicație)
Dacă acesta este temeiul juridic, transferul datelor cu caracter personal din UE către țări terțe se efectuează în conformitate cu o decizie a Comisiei Europene privind adecvarea.
Comisia Europeană adoptă decizii de adecvare pentru anumite țări ori de câte ori consideră că țara posedă și furnizează standarde de protecție a datelor cu caracter personal comparabile cu cele prevăzute de legislația UE privind protecția datelor. Utilizatorii pot găsi o listă actualizată a tuturor deciziilor de adecvare emise pe site-ul Comisiei Europene.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date.

Transferul datelor în străinătate pe baza clauzelor contractuale standard (această cerere)
Dacă acesta este temeiul juridic, transferul datelor cu caracter personal din UE către țări terțe se efectuează de către proprietar în conformitate cu “clauzele contractuale standard” furnizate de Comisia Europeană.
Aceasta înseamnă că destinatarii de date s-au angajat să proceseze date cu caracter personal în conformitate cu standardele de protecție a datelor stabilite de legislația UE privind protecția datelor. Pentru informații suplimentare, utilizatorii sunt rugați să contacteze proprietarul prin intermediul datelor de contact furnizate în prezentul document.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date.

Transferul de date din UE și / sau Elveția către Statele Unite ale Americii, bazat pe protecția împotriva vieții private (această aplicație)
Dacă acesta este temeiul juridic, transferul datelor personale din UE sau Elveția către SUA se efectuează în conformitate cu protecția de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA.
În special, datele cu caracter personal sunt transferate către serviciile care se auto-certifică în cadrul Protecției datelor și, prin urmare, garantează un nivel adecvat de protecție a acestor date transferate. Toate serviciile sunt enumerate în secțiunea relevantă a acestui document, iar cele care aderă la Privacy Shield pot fi identificate prin verificarea politicii lor de confidențialitate și, eventual, prin verificarea specifică a respectării Declarației de confidențialitate în Lista de protecție a confidențialității. Privacy Shield garantează în mod special drepturile utilizatorilor, care se găsesc în cea mai recentă formă pe site-ul web al Departamentului de Comerț al SUA.
Datele personale pot fi transferate din interiorul UE sau Elveției în S.U.A. către servicii care nu sunt sau nu mai fac parte din Privacy Shield, numai pe baza altor motive legale valabile. Utilizatorii pot cere proprietarului să învețe despre astfel de motive legale.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date.

Efectuarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestei aplicații să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, această aplicație împarte numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care manipulează tranzacția.
Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, să permită trimiterea de mesaje trimise către utilizator, cum ar fi e-mailurile care conțin facturi sau notificări privind plata.

Monitorizarea infrastructurii

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații să monitorizeze utilizarea și comportamentul componentelor sale, astfel încât performanța, funcționarea, întreținerea și depanarea să poată fi îmbunătățite.
Ce date personale sunt procesate depinde de caracteristicile și modul de implementare a acestor servicii, a căror funcție este de a filtra activitățile acestei aplicații.

Interacțiunea cu platformele live chat

Acest tip de serviciu permite utilizatorilor să interacționeze cu platforme de chat terță parte direct din paginile acestei aplicații, pentru a putea contacta și a fi contactat de acest serviciu de asistență pentru aplicații.
Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta date de navigare și utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ serviciul. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesajes

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date a contactelor de e-mail, a contactelor telefonice sau a oricăror alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.
Aceste servicii pot, de asemenea, să colecteze date privind data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și atunci când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe link-urile incluse în mesaj.

Înregistrarea și autentificarea

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit ca această aplicație să le identifice și să le acorde acces la servicii dedicate.
În funcție de cele descrise mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, această aplicație va putea accesa anumite date, stocate de aceste servicii terțe, în scopul înregistrării sau identificării.

Înregistrare directă (această aplicație)
Utilizatorul înregistrează prin completarea formularului de înregistrare și prin furnizarea datelor personale direct în această aplicație.

Datele personale colectate: adresa de e-mail și parola.

Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu îi ajută pe proprietar să gestioneze în mod centralizat etichetele sau scripturile necesare pentru această aplicație.
Acest lucru duce la transmiterea datelor utilizatorilor prin intermediul acestor servicii, ceea ce poate duce la păstrarea acestor date.

Analiza traficului web

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi folosit pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Rețeaua de display pentru Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics privind această aplicație ar putea utiliza publicitatea bazată pe categorii de interese Google, date și informații privind publicul terță parte din cookie-ul DoubleClick, pentru a extinde datele analitice cu datele privind datele demografice, interesele și anunțurile privind anunțurile.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Urmărirea conversiilor Google AdWords (Google Inc.)
Urmărirea conversiilor prin Google AdWords este un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Google AdWords cu acțiunile efectuate asupra acestei aplicații.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Google Analytics cu IP anonimat (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicații, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le distribui altor servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.
Această integrare a serviciului Google Analytics anonimă adresa dvs. IP. Funcționează prin scurtarea adreselor IP ale utilizatorilor în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi trimisă la un server Google și redusă în SUA.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Urmărirea conversiilor prin anunțuri Twitter (Twitter, Inc.)
Urmărirea conversiilor prin anunțuri Twitter este un serviciu de analiză furnizat de Twitter, Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Twitter cu acțiunile efectuate în această aplicație.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Extensie pentru ID-ul Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics în această aplicație utilizează o funcție numită User ID. Această configurare permite urmărirea mai precisă a utilizatorilor prin asocierea acelui utilizator cu același ID pe diferite sesiuni și dispozitive. Acesta este configurat într-un mod care nu permite companiei Google să identifice personal o persoană sau să identifice definitiv un anumit dispozitiv.
Extensia User ID ar putea face posibilă conectarea datelor din Google Analytics cu alte date despre utilizator colectate de această aplicație.
Linkul de renunțare de mai jos vă va opri numai pentru dispozitivul pe care vă aflați, dar nu pentru urmărirea efectuată independent de proprietar. Contactați proprietarul prin adresa de e-mail furnizată în această politică de confidențialitate pentru a obiecta și față de urmărirea mai sus menționată.

Datele personale colectate: cookie-uri.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Urmărirea conversiilor anunțurilor Facebook (Facebook, Inc.)
Urmărirea conversiilor prin anunțuri Facebook este un serviciu de analiză furnizat de Facebook, Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile efectuate asupra acestei aplicații.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Contactarea Utilizatorului

Listă de corespondență sau buletin informativ (această aplicație)
Prin înregistrarea pe lista de discuții sau în buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la această aplicație. Adresa dvs. de e-mail poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.

Datele personale colectate: adresa de e-mail.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de servicii vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei aplicații și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar dacă utilizatorii nu îl utilizează.

Widget video YouTube (Google Inc.)
YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite ca această aplicație să includă conținut de acest tip pe paginile sale.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Găzduire și infrastructura backend

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui date și fișiere care permit acestei aplicații să ruleze și să fie distribuite, precum și să furnizeze o infrastructură gata pentru a rula anumite caracteristici sau părți ale acestei aplicații. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației actuale în care sunt stocate datele personale.

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestei aplicații.
Interacțiunea și informațiile obținute prin intermediul acestei aplicații sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială.
Acest tip de serviciu ar putea să colecteze în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl folosesc.

Butonul Google+ +1 și widgeturile sociale (Google Inc.)
Butonul +1 al Google+ și widgeturile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Google+ furnizată de Google Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Butonul Twitter Twitter și widgeturile sociale (Twitter, Inc.)
Butonul Twitter Tweet și widgeturile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Twitter oferită de Twitter, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Butonul Facebook și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)
Butonul Facebook precum și widgeturile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Facebook oferită de Facebook, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Interacțiunea cu platformele de suport și feedback

Acest tip de servicii permite utilizatorilor să interacționeze cu platforme de asistență și de feedback terță parte direct din paginile acestei aplicații.
Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta date de navigare și utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ serviciul.

Gestionarea solicitărilor de asistență și de contact

Acest tip de servicii permite acestei aplicații să gestioneze cererile de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact.
Datele personale prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în mesaje și de mijloacele utilizate pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

Remarketingul și vizarea comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să servească publicitatea pe baza utilizării trecute a acestei aplicații de către utilizator.
Această activitate se realizează prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și de direcționare comportamentală.
În plus față de orice opțiune de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorul poate renunța la utilizarea serviciilor cookie ale unui terț prin accesarea paginii de dezactivare a Inițiativei de publicitate în rețea.

Remarketingul AdWords (Google Inc.)
Remarketingul AdWords este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Google Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Adwords și cookie-ul Doubleclick.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați.

Remarketingul prin Google Analytics pentru publicitate grafică (Google Inc.)
Google Analytics pentru publicitate grafică este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Google Inc. care conectează activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și cookie-urile sale cu rețeaua de publicitate Adwords și cookie-ul Doubleclick.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Remarketingul Twitter (Twitter, Inc.)
Remarketingul Twitter este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Twitter, Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Twitter.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Facebook Public Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Datele personale colectate: cookie-urile și adresa de e-mail.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Remarketingul Facebook (Facebook, Inc.)
Remarketingul Facebook este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – renunțați. Privacy Participant Shield.

Administrarea bazei de date a utilizatorilor

Acest tip de serviciu permite proprietarului să construiască profiluri de utilizatori pornind de la o adresă de e-mail, un nume personal sau alte informații pe care utilizatorul le furnizează acestei aplicații, precum și să urmărească activitățile utilizatorilor prin intermediul funcțiilor de analiză. Aceste date personale pot fi, de asemenea, potrivite cu informații publicate despre utilizator (cum ar fi profilurile rețelelor sociale) și utilizate pentru a construi profile private pe care Proprietarul le poate afișa și utiliza pentru îmbunătățirea acestei aplicații.
Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, să permită trimiterea de mesaje temporizate către utilizator, cum ar fi e-mailuri bazate pe acțiuni specifice efectuate pe această aplicație.

Informații suplimentare despre datele personale

Alte drepturi ale Utilizatorilor

Nu vindem sau închiriem datele utilizatorilor către terțe parți in nici un scop. Singurele utilizări ale datelor sunt cele evidențiate în această politică. Utilizatorii sunt singurul proprietar al datelor lor și pot solicita modificări sau ștergeri în orice moment.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de proprietar.

În particular, Utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retrageți consimțământul dvs. în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care au dat anterior consimțământul lor pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Obiectul procesării datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune procesării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesați datele acestora. Utilizatorii au dreptul să învețe dacă datele sunt procesate de către proprietar, să obțină divulgarea anumitor aspecte ale procesării și să obțină o copie a datelor prelucrate.
 • Verificați și căutați rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să le solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționați prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va procesa datele în alte scopuri decât să le stocheze.
 • Datele lor personale au fost șterse sau eliminate altfel. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.
 • Primiți datele și transferați-le unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie procesate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se facă pe baza consimțământului Utilizatorului, pe baza unui contract pe care Utilizatorul face parte din obligațiile precontractuale ale acestuia sau pe baza acestora.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități publice învestite cu titularul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară să justifice obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă că, în cazul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia pot face obiectul unei astfel de prelucrări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Cum să exerciți aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de utilizator poate fi direcționată către proprietar prin intermediul detaliilor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica cookie

Această aplicație utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind cookie-urile, utilizatorul poate consulta Politica de cookie-uri.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Logare sistem și întreținere

Pentru scopuri de operare și întreținere, această aplicație și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul în care sunt tratate cererile “Nu urmăriți”

Această aplicație nu acceptă solicitările “Nu urmăriți”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează onorează solicitările “Nu urmăriți”, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei aplicații și / sau – în măsura posibilului din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția Proprietarului. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)
Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Datele de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau serviciilor terță parte utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade de vizitare (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor de date)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație
Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu
Serviciul furnizat de această aplicație este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie
O bucată mică de date stocată în dispozitivul utilizatorului.

E-mail
Oferă acces la adresa principală de e-mail a utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă numai la această aplicație, dacă nu este stipulat altfel în acest document.