Podgoria

Podgoria

Cepari – un sat al localităţii Cirlogani, situat în sudul podgoriei Drăgăşani, la jumatatea distanţei dintre oraşele Drăgăşani şi Slatina, partea dinspre Olteţ a drumului care leagă cele două localităţi.

Plantaţiile viticole sunt situate pe dealurile subunităţii Getice în zona de lăsare a acestora care favorizează concentrarea afluenţilor locali ai Oltului.

Platoul pe care este amplasată plantaţia cuprinde înclinaţii de 2-5% cu orientare sud – estică, sudică şi sud – vestică. Altitudinea este de 220m. Climatul este temperat continental, cu ierni reci şi veri calde, cu uşoare influenţe mediteraneene.

Temperatura medie anuală este de 11,6 º C, iar precipitaţiile sunt de 555 mm anual cu o neuniformă repartiţie în perioada de vegetaţie.